Психологически профил на фитнес клиентите ми. Поведение, потребности и удовлетвореност.

Психологически профил на фитнес клиентите ми. Поведение, потребности и удовлетвореност.

Персонален фитнес треньор и консултант по системата C.O.R.F.I.T.

Думите „неуморно“ или „професионално“ са верни, но като че ли се използват все по-лековато. Съгласенн съм със силата на тяхното значение, старая се да подхождам така. Основният въпрос обаче е „Как“? Кое стои зад оснвата на цяло едно такова, дори ще го нарека, социално мое поведение и стил на работа с фитнес клиенти?

Отговорът е прекалено прост и ясен: цялото ми поведение и стил на работа са с цел задържане вниманието на стари, привличане на нови, както и търсене на съвсем нови категории фитнес и уелнес клинети. Това са хора преди всичко, които искам да знаят за мен, преди да се срещнем, да са започнати с причините за моите методи на работа, както и това са хора с конкретно оплакване и цел, на което аз трябва да намеря трайно решение!

Моята целева група клиенти са работещите хора. Младежи и възрастни хора, които имат своите потребности. Цели и нужди. Но и знаят, че дошли при мен, вече те са в сигурни ръце. Моят бранд е символ на качество, педантизъм и гарантиран успех. Затова единствено хората в нужда са моите лоялни клиенти. Клиенти, които имат временен интерес към лайфстайла, фитнес тренировките и уелнеса – това не са моите клиенти.

Глен Кънингам и курсът C.O.R.F.I.T.

Четейки много специализирана бизнес литература, освен професионалната ми такава, аз имам желанието да изучавам всичко, свързано с психологията на моите фитнес клинети. „Опознай клиента, за да го дариш и обгрижиш с най-доброто!“ – това бяха думите на моят учител по фитнес, г-н Глен Кънингам. Какво стои зад тази фраза?

Ученик съм на най-добрият фитнес учител в целият свят – г-н Глен Кънингам, както и на най-добрия бодибилдинг треньор – Чарлз Глас. Техните методики на работа, знания, съвети и насоки ги усвоих до съвършенство.

Какво научих за тези години работа?

Това е да се запозная с любопитните страни на фитнес клинетите, с които съм работил, работя и ще работя за в бъдеще. Всичко това ми помага в т. нар. „разбиране на клиента“ и е коренно различно от прибързаното съждение за него. А това ми помага да усвоя по-успешен начин за комуникация с „Него“.

Какво представлява поведението на фитнес клиента ми?

„Поведението“ е дума с богат смисъл. Тя включва възприятията, мислите, чувствата, представите, очакванията, потребностите, мотивите, решенията, действията му.

Клиентът може и изживява най-различни свои „вътрешни“ състояния, преди да стигне до решението да закупи дадена фитнес услуга от мен. Аз трябва да съм този, който да вникне и разбере какво е това, което протича в мислите на клинета ми – не от физиологична гледна точка, а от изцяло психологическа. Това го правя, като събирам информация от всички „външни“ символи на неговото поведение.

Колкото повече „улавям“ тези символи, които означават много, толкова по-точно аз трябва и ги интерпретирам. Толкова и по-големи са моите шансове да въздействам върху него и неговото поведение.

Вътрешно поведение на клиента ми

Следващите редове са „плод“ на моят опит при работа с клиенти, идващи за личен контакт с мен, в моят офис. Той идва при мен, за да закупи дадена фитнес услуга. За мен е важно, да знам какво става в съзнанието на човека, седящ пред мен.Схематично съм представил „тяхното разбиране“, в опитите си, сами моите бъдещи фитнес клинети да закупят „нещо“, което да промени тяхната визия:

Глаголите „осъзнава“, „формира“, „взема решение“, „оценява“ показват мисловните процеси в съзнанието на клиента. Всичко, което клиента извършва, това, което говори, това, което се случва, докато е на среща с мен, което чува като информация от мен (или от сайта ми), това, което казва на свои познати, след като вече е закупил услуга от мен, отразява тези четири мисловни действия.

Какво е клиентът ми да осъзнае необходимостта от закупуване на моя фитнес услуга?

Това е мисловно действие, което се отнася до обмислянето на потребностите от услугите ми, които фирмата ми предлага и до вътррешното мотивиране, за покупка на тези/тази услуга/и.

„Осъзнаването“ включва съждения, предположения, умозаключения, чрез които клиентът разбира собствените си искания и желания, възприема ги като личен проблем, който трябва да бъде разрешен чрез покупка на услугите от BelchoHristov.Com.

Нагласата на моите фитнес клиенти

Нагласата е съвкупност от чувства, мнения, представи и намерения. Тя се формира чрез външно влияние. Например от рекламата на сайта ми, комуникация с клинета по е-мейл, телефон, информация от познати или доволни вече клинети, ползвали услугите на BelchoHristov.Com.

Решението за закупуване вече, е един волеви акт, който съм „извоювал“ и е насочено към разрешаване на вътрешен проблем на фитнес клинета ми. Този проблем е най-често свързан с потребностите, мотивите, нагласите, желанията. Клинетът ми взема това свое решение, след като има достатъчно информация, ако дори е наясно и какви са неговите алтернативи. Аз мога и го насочвам лично да вземе това свое решение. Затова наричам неговата покупка „инвестиция“. Аз апелирам непрекъснато към потребностите и мотивите, дори ако алтернативите, отново това съм аз.

Разгръщам трите фронта на ползите, които са най-важните за моите фитнес клиенти:

 • усетени
 • функционални
 • финансови

Оценката на клинета към конкретната услуга

Оценката е мнение, доколко услугата на BelchoHristov.Com удовлетворява потребностите на клиента. Тази оценка идва на малко по-късен етап понякога, защото моите услуги, за да се материализират в една нова визия, изискват както време, така и воля, за да бъдат реализирани. Затова, оценката му е много важна за мен – моите знания дават видим резултат върху неговото здраве, преди всичко, и върху неговата визия. С други думи, аз не съм „продал“ нищо, сам клиента за себе си, е „инвестирал“.

Външното поведение на фитнес клинетите ми

Външното поведение на клиента е това, което виждам – как говори той, как задава въпросите си, как се аргументира дори, как самият той ме изслушва, какви са жестовите му, как установява зрителен контакт с мен, каква е интонацията му, външният му вид и осанка и т.н.

Външното поведение е израз на вътрешното състояние (поведение) на клиента ми, на моментното му емоционално състояние и отношението му към другите хора. То показва от части „Аз-а“ на клинета ми, ценностите, начина и стила на живот, отношението му към мен или услугите, които му представям.

Обща характеристика на фитнес клиентите ми

Клинетът е потребител и консуматор на моите услуги. Той държи да получи услугата от мен. За нея той заплаща. Има правото да претендира, да разпитва, да уточнява, да изисква от мен, да ми се сърди, когато нещата не стават така, както му се иска или си е представял и т.н. Това са естествени състояния в неговото поведение и те изразяват вътрешното му състояние на купувач на услугите на BelchoHristov.Com.

Основните характеристики на клиeнтите ми са:

Как проявявам и ще проявявам грижи към клиента?

Тъй като стана дума за термина „обгрижване“ на фитнес клиента, цитирайки ви една фраза на учителя ми, Глен Кънингам, сега ще ви визуализирам моите начини и виждания за професионални грижи. Те са задължителен белег на съвременния бизнес, в частност и моя фитнес/уелнес бизнес. Независимо обаче какъв е браншът и какъв е продукта на фирмата, грижите за и към клиента са критичният фактор за успех.

Правилата по-долу, са моите, общи по съдържание виждания, как обгрижвам и ще обгрижвам фитнес клиентите си. Тези правила не са валидни за всички останали. Особеното тук е, че те са насочени към чувствата на клиента ми – най-важната и съществена разлика, с която искам и ще се отличавам. Това е сигурен коз и гарант, че спечеля сърцата им завинаги. Както и става с тези над 300 физически лица, само на територията на град Варна. Интернет клинетите ми са далеч повече.

Самите „правила“ на работа, които направиха блог-а ми медия на моите виждания и моите фитнес продукти, ще бъдат по-детайлизирани с времето, под формата на още статии и материали. Такива, каквито ви харесват и до момента и такива, с които няма да спра да ви изненадвам.

I. Посрещамвсеки клиент, все едно е мой скъп гост. Показвам и демонстрирам готовност за работа.

 • демонстрирам само „топли“ чувства към него;
 • показвам уважение към него;
 • изграждам доверие в съзнанието му;

II. Изпреварвам действията на клиента.

 • проучвам
 • насочвам и водя клиента
 • убеждавам
 • слушам го

III. Затвърждавам добрите чувства на клиента.

 • изказвам първи благодарност
 • засвидетелствам уважение
 • казвам на клинета си, че не е сбъркал
 • каня го отново да търси моите услуги, в които съм го уверил, че са уникални по рода и ефективността си.

Изводи

Грижи към фитнес клиентите ми

Уважаеми читатели, клиенти, настоящи и бъдещи такива посетители и консуматори на моите материали: представих ви модела ми на работа до тук. Този модел работи за мен, защото аз пожелах така да работя. Опитах се да разгърна най-компактно моите виждания и отношение към фитнес и уелнес клиентите си. Нужно е наистина да се подхожда така, защото фитнес и уелнес обслужването касае вашето здраве и след това визия.

Ето затова аз съм креативен, интересен, атрактивен и различен. И знам, че винаги ще бъда такъв! Считам че го знам и мога. Ако грешах, едва ли щях да генерирам 4 милионна публичност, пред всички българи от цял свят.

Аз създадох всичко това, за да ви помагам. Свържете се с мен още сега, споделете вашият проблем или ми се обадете по телефона. Изслушайте или прочетете моето предложение. То ще докаже смисълът на фирменото ми мото (и лого), в което вярвам силно и сърцато:

Thoughts become things - фирмено мото на "Фитнес Консулт" ЕООД

Обратно към раздел „Новини“.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

Архив