Viber: +359 898 87 16 37

Уилям Джеймс // Tag

Tag based archive
02 авг.

Какво е воля?

Уилям Джеймс дискутира понятието воля в термините на волевото поведение, което следва от някакъв умствен образ на желателния резултат. Тогава, в началото на 20 век, появата на бихейвиоризма измества фокуса от сродните на волята идеи. Цялото поведение се

Архив