вътрешна // Tag

Tag based archive
21 апр.

Травмните, които спортуващ човек може да получи са две основни категории:

Външни травми

Външните травми по време на фитнес тренировка могат да са:

    различни форми на охлузвания
    натъртване
    посиняване на мускула

Външните травми отшумяват бързо. А се получват при прекалено дълго статично положение във фаза контракция на фитнес движението.

Вътрешни травми

Вътрешните травми

Архив