дипептидил // Tag

Tag based archive
10 май

Описание на продукта Gluten Digest Enzymes – NOW Foods

Продуктът на NOW Foods – Gluten Digest Enzymes помага и осъществява разграждането на глутена и зърнените култури. Или казано с други думи, глутеновата непоносимост вече е преодолимо препядствие!

Gluten Digest Enzymes, с патентовата BioCore® DPP IV система

Архив