Viber: +359 898 87 16 37

дишане // Tag

Tag based archive
31 ян.

Това е ВАШАТА електронна книга за фитнес упражнения, приятели!

Винаги съм считал, че за да разгърнеш една фитнес дейност в интересна за твоята собствена аудитория, винаги трябва да създаваш такива продукти или услуги, които да показват ползите от твоя продукт. Включително и безплатни такива (продукти). Никога в цялата ми кариера не съм

09 апр.

Бeлият дрoб и неговите дялове, както и носът, трахеята – всичко това е част от дихателната система на човека.

Мускулите, които участват в дишането са две групи:

    инспираторни – инспираторни мускули са: diaphragma, mm. intercostales externi, mm. sternocleidomastomastoidei, mm. scalene, mm. serrati posteriores superiors, mm. pectorales, mm. latissimi dorsi.
    експираторни – експираторни мускули са: mm. intercostales interni, mm. abdominales, mm. serrati posteriores inferiors.

Механизъм на вдишването

Диафрагмата е един от основните инспираторни мускули. Тя е разположена в долната част на гръдния кош и отделя

Архив