калориметрия // Tag

Tag based archive
24 юли

Няма човек, особена дама, който/ято да не се е осмелил поне веднъж да “надникне” в калориите на дадена храна. Факт! Затова, следете следния линк:

Определение за термина калория:

Калория (от лат. calor – топлина) е единица за измерване на енергия,

Архив