кафе // Tag

Tag based archive
12 Дек.

В повечето среди, използването на кофеин или по-точно – кафеин, се счита за жизнеспособен подход към храненето, повишаващ ефективността на тренировката.

Често, под формата на хранителни добавки, кофеинът е предлаган под форманата на мохосъставка:

Или се съдържа в много

Архив