Viber: +359 898 87 16 37

кислород // Tag

Tag based archive
17 сеп.

Клетките на човешкия организъм се снабдяват с енергия от разграждането на органичните вещества (въглехидрати, мазнини и белтъци). За тези химични реакции е необходим кислород (О2), а като краен продукт от тях се получава въглероден диоксид (СО2) и вода.

Клетките си набавят

09 апр.

Бeлият дрoб и неговите дялове, както и носът, трахеята – всичко това е част от дихателната система на човека.

Мускулите, които участват в дишането са две групи:

    инспираторни – инспираторни мускули са: diaphragma, mm. intercostales externi, mm. sternocleidomastomastoidei, mm. scalene, mm. serrati posteriores superiors, mm. pectorales, mm. latissimi dorsi.
    експираторни – експираторни мускули са: mm. intercostales interni, mm. abdominales, mm. serrati posteriores inferiors.

Механизъм на вдишването

Диафрагмата е един от основните инспираторни мускули. Тя е разположена в долната част на гръдния кош и отделя

Архив