Viber: +359 898 87 16 37

неврон // Tag

Tag based archive
10 февр.

Рефлексите са реакции на организма ни, в отговор на дразнене на възприемащите нервни окончания – рецепторите, които се осъществяват при задължително участие на нервната система.

Нервната система е изградена от много неврони. Невронът е нервната клетка с всичките й израстъци.

04 юли

Вегетативната нервна система регулира функциите на вътрешните органи, допринася за поддържането на телесната хомеостаза и участва в поведенските реакции. Нарича се така, защото регулира процесите хранене, дишане, кръвообращение и др, свързани с нарастването

Архив