Viber: +359 898 87 16 37

обмяна // Tag

Tag based archive
08 мар.

Основното мускулно гориво за осъшествяването на физическа работа, това е мускулният гликоген. При изчерпване на този склад от въглехидратния запас, мазнините стават главен енергиен източник. Обемът свършена работа към единица време,

Архив