рефлексна реакция // Tag

Tag based archive
10 февр.

Рефлексите са реакции на организма ни, в отговор на дразнене на възприемащите нервни окончания – рецепторите, които се осъществяват при задължително участие на нервната система.

Нервната система е изградена от много неврони. Невронът е нервната клетка с всичките й израстъци.

Архив