Viber: +359 898 87 16 37

треньор // Tag

Tag based archive
12 сеп.

Във връзка с индивидуални подход, отношение и време, което отделям на всеки курсист (за да бъде обучението най-малкото работещо в полза на всеки студент), по темата обучения за фитнес треньор и диетолог, както и само диетолог, по моя стандарт

06 сеп.

Какъв съм като треньор по фитнес?

Когато имам среща с фитнес клиент в моя магазин, преди всичко аз изслушвам неговите цели, здравословно състояние и приоритети в цялостната програма, за която съм помолен за помощ. След като кажа, че този казус е реализуем, едва тогава се захващам за работа. Която включва:

  • да предам клиентско досие за самопопъпване
  • да го прочета – попълнената анкетна карта
  • да съставя менюта на хранене и програми за фитнес тренировки
  • да предам моите материали в един безупречен вид, който не искам да има еквивалент

Вероятно

Архив