хипогликемия // Tag

Tag based archive
08 юни

Хипогликемията засяга 25% от хората и може да се дължи на няколко фактора:

    дългогодишен диабет със загуба на глюкагонов и адренергичен отговор
    стриктен контрол на кръвната глюкоза с интензифицирано инсулиново лечение

лека, често повтаряща се (хронична) хипогликемия

Основна вина и причина за спонтанни, хипогликемични състояния разбира се играе и храната (диетата ви). Често, неправилната консумация на храни, особено

Архив