Клубни срещи

Тип на класа
Семинарът е от затворен тип и във него вземат участие само клубни членове на компанията. Именно във тази връзка, ще се дискутират вътрешни политики и опции за оптимизиране на услугата в полза на всички консуматори на продукта - услуга. Заедно можем повече, заповядайте скъпи "Клубно членове". Със живо Live Facebook включване за всички онлайн клиенти.