Едностранно трицепсово разгъване

Упражнение / Трицепс

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Изолращото движение разгъване на скрипец с една ръка е чудесен вариант за завършек на една трицепсова тренировка. Извъртете така тялото си, че разгъването на трицепсите да идва от самият мускул, а не от лакътната става. За целта, „счупете“ китка, а ръкохватката да „пада“ само върху пръстите на ръката ви, не върху дланта. С издишване разгъвате почти до заключване на ставата. А пътят назад е до успоредно положение на лакътната кост с пода.

Препоръчвам ходилата да са ви в позиция „2 без 10“. Леко присвити колена и много концентрация, преплетена с желание. Това е.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна позиция на тялото, спрямо самата машина.