Хиперекстензия

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Трябва да изберете удобна за ползване пейка и стойка. Наместете така позицията на ограничителя, че при спускане, да не усещате разтежение в задната част на вашите бедра. Това е сигурен показател, че по този начин изпълнено упражнението, ще засегне изправячите на гръбначния стълб, а не седалище и бедра.

Приберете ръцете пред гърдите, спуснете плавно, поемайки въздух. С издишване, постепенно, използвайки мускулите на гърба, изправете, без да заключвате кръста в горна точка.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна дълбочина на спускане.