Избутване на дъмбели от лег

Упражнение / Гърди

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Хванете добре дръжките на дъмбелите и не ги стискайте! Облягайки се плътно и хубаво на пейката, отпуснете и натоварването върху прасци и бедрени мускули.

Спуснете встрани от гърдите си, за да усетите чара на упражненията с дъмбели. Не задържайки нито долу, нито горе в движението, като винаги издишвайте в концентрична фаза (горе) и не заключвайте лактите до край.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна ширина на спускане
  2. Можете да изпълните упражнението с различна амплитуда на избутване
  3. Можете да изпълните упражнението с различен ъгъл на дръжката на дъмбела спрямо пода