Издърпване на щанга до брадичката | Хеликоптер

Упражнение / Рамена

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Това упражнение, натоварва задната част на раменният мускул и в частност трапеца и ромбоидният. Основната и правилна техника на изпълнение е следната: хубаво застанете изправени с взета от куките щанга.

Ширината на ръцете ви не трябва да е голяма, за да акцентирате в рамената. Обхванете с палеца лоста и отуснете тежестта да падне върху пръстите на ръцете ви. След което, леко „счупете“ китки и започнете придърпването на щангата до нивото на вашите гърди. Движението е до тук. Както с издишването, така и с амплитудата!

  • Издишвайте при всяко издърпване нагоре
  • Поемайте въздух при спускане надолу

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен хват – тесен, оптимален или широк.