Латерално придърпване на дъмбел

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Изолирайте тялото си, като изведете опорното бедро встрани. Ако това е лявото ви бедро, дясната ръка подпрете на пейката, като тя не е заключена в лакътната става. Ръката държач на тежестта се движи до тялото.

Спуснете дъмбела надолу, хубаво разгърнете гърба. Чрез издишване придърпвайте нагоре в рамките на една и съща равнина дъмбела.

 • Издишвайте при всяко избутване
 • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

 • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
 • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
 • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
 • Не правете излишни други движения

Вариации

 1. Можете да изпълните упражнението с успоредно на тялото дъмбел (както е на видео материала).
 2. Можете да изпълните упражнението с перпендикулярно на тялото дъмбел.

ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ

ЗАПОЧНИ промяната сега!

НЕ допускай ГРЕШКИ! Ще имаш:

 • профил в сайта
 • достъп до коментари
 • онлайн инструкции и одитиране