Обратна коремна преса

Упражнение / Коремна преса

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Тук, акцентът ви е долна част на коремната преса. Застанете стабилно на пейката. Ръцете ви здраво да са захванали опора. Пръстите на краката ви да са в контра шпиц положение. Повдигайте назад с коремното дишане.

  • Издишвайте при всяко повдигане на бедрата назад и нагоре
  • Поемайте въздух, когато спускате бедрата надолу.

Избутвайте краката до ниво, в което е показано на самата картинка – не отлепяйте кръста от лежанката или пода, върху който се намирате.

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението и на Шведска стена.