Раменни преси с щанга пред гърди

Упражнение / Рамена

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете стабилно и плътно на пейката, която трябва да има куки, за да поемете щангата и съответно след това, да оставите щангата. Хванете лоста максимално широко и така, че при спускане лактите да падат под линията на вашите гърди.

Лакътната кост да е почти перпендикулярна на пода. Внимателно спускайте тежестта, контролирайте и баланса на тежестта. Спускането трябва да е нивото на предната част на гърдите, образно казано, а изтласкването да не „заключва“ движението ви в горна точка. Това е пагубно за лактите и лакътната става! Напрежение трябва да усещате в предната част на рамената и в средната зона.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен хват – тесен, оптимален или широк.