PAPPA REALE (ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ) – YAMAMOTO NUTRITION

Докато хората са знаели за меда от древни времена, пчелното млечице е открито едва в средата на XVII век. През годините продуктът е обект на многобройни изследвания, фокусирани главно върху ефектите на пчелното млечице при неврастения, преумора, бременност и различни заболявания.

Архив статии