Чукчета с щанга

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Това упражнение се изпълнява с подхват и надхват. Масообразуващо и базово фитнес упражнение. Направете ъгъл между торса ви и пода не по-малък от 45 до максимум 70 градуса. Ширината на хвата ви да е равна на ширината на собствените ви рамена.

Плъзгайте придърпвайки лоста покрай предната част на бедрата. Лактикте максимално изнесени встрани, за да усетите хубаво и плътно натоварване във външната долна част на гърба. При съкращение, издишвайте.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна ширина на хвата.
  2. Можете да изпълните упражнението с надхват или подхват.
  3. Можете да изпълните упражнението с различен наклон на торса спрямо пода.