Разгъване за трицепс от лег с щанга

Упражнение / Трицепс

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете удобно на пейката, с кръст, плътно опрян. Петите на стъпалата ви опрени в пода. Захванете лоста така, че палеца да го обгръща.

Счупете китки, за да може тежестта да “падне” върху пръстите ви. Отпускайте лоста на 2 пръста над челото, лактите перпендикулярни на пода. Спускането се осъществява чрез поемане на въздух и малко преди да докоснете челото си, с издишване избутвайте нагоре. Основно чрез натиск на трицепсите, не чрез дланите на ръцете. Не заключвайте в горна точка, а веднага спуснете надолу.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с крив (EZ) лост, прав лост или с дъмбели.

ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ