Кик-Бек с дъмбели за трицепс

Упражнение / Трицепс

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Кик бек или ритник, това упражнение ще засегне и трите ви глави на трицепса. Основно и базово движение за оформяне на целият мускул. Застанете стабилно, с упоредни ходила на пода. Наведете торса почти до водоравен наклон. Изнесете лактите нагоре, но плътно до тялото. Височината на лактите ви трябва да е точно толкова високо, че в отпуснато положение раменна с лакътна кост трябва да образува перпендикуляр. Само така ще осигурите напрежение в горната част на трицепса, но и в трите му глави.

Избутвайки тежестта, не разгъвайте до край. Тук заключвате ставата. И заради този факт, водещ пръст в движението е вашето кутре. Двете гири от точка А в точка Б се раздалечиват. Издишвайте при ритник назад о нагоре. Поемайте въздух в обратната посока.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да използвате различни наклони на самия торс, спрямо пода.