Грабане на скрипец през долна макара

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Направете лека свивка в бедрата. Торса ви трябва да е изправен. Можете да изберете права, крива ръкохватка или мнохо по-широк лост.

В подхват или надхват, започнете придърпване в посока пъпа ви. Лактите трябва да са успоредни на пода, китките максимално вдадени една към друга (ако използвате V-ръкохватка) или вдадени нагоре или надолу (ако използвате прав лост-дръжка). По точи начин, използвайки силата на контракцията на гърба, придърпвайте чрез издишване.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различни ръкохватки – права, V- образна, права къса, права дълга.
  2. Можете да изпълните упражнението в надхват или подхват.

ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ