Пулоувър на скрипец за гръб

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Обхванете добре ръкохватката така, че дланите ви да сочат напред. Леко изпъчете гърдите и изнесете седалището назад. Чрез издишване, натиснете надолу ръкохватката и тежестта.

Хубаво с издишване надолу, се опитайте да докоснете горната е предна част на бедрата ви. Т.е. така трябва да сте застанали спрямо машината, че проволката на скрипеца, да има добър обхват.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с въже и различни видове ръкохватки.