Концентрично сгъване за бицепс

Упражнение / Бицепси

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете на ръба на пейката. Разтворете под 90 градуса бедрата. Облегнете с лакът раменната кост от вътрешната страна на бедрото. „Счупете“ китката още сега. Вижте изходната точка. Ръката е разгъната до край. Предмишницата трябва да е успоредна на дясното бедро (в случая, след това редувате ръцете). Водещ пръст в движението е кутрето.

Тежестта пада върху пръстите, а не върху дланта ми. Следователно, в концентрична фаза издишвате, сгъвате и изцеждате по единствения правилен и даващ резултат начин. В екцентричната фаза на движението спускайте контролирано и бавно. Преодоляването на мъртва точка е най-важниет момент тук. Затова запазете техниката, а смъкнете тежестта

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с известна ротация.