Придърпване на скрипец зад врат

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Започнете придърпването, когато сте убедени, че кръста ви е изолиран, погледа ви право напред – не пригърбвайте и не се навеждайте, напротив.

Придърпването осъществете чрез натиск за сметка на гърба. Ръцете са ви като куки, затова не стискайте. Леко трябва да усетите допир в задната част на врата от лоста, което е вашето крайно положение. Поемете дълбоко въздух нагоре, като не трябва да отпуснете тежестта, а да държите натоварването. Това става възможно, когато не разгъвате до край лакътната става.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен хват – на ширина.