Придърпване на „Т“-щанга

Упражнение / Гръб

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Захванете Т щангата с права, V-образна ръкохватка или късо въже. Ръцете са просто куки, върху чийто пръсти трябва да „падне“ тежестта. Издърпвайте към корема, издишвайки.

Спускайки надолу, осигурете плавно разгъване на гърба. Почти до максимум, когато разгърнете латисимусите е ред отново чрез издишване, да съкратите. Лактите дръжте максимално назад, за да осигурите по-голяма амплитуда в движението.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с щанга и ръкохватка.
  2. Можете да изпълните упражнението на машина.

ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ