Раменни разтваряния встрани от тялото от полунаклон

Упражнение / Рамена

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Раменните разтваряния в страни от наклон са с абсолютно същата техника, както при раменните разтваряни встрани от стоеж (или седеж). Водещ пръст е кутрето Ви  – т.е. не стискайте дръжката на гирата.

Разтваряйте встрани, използвайки контракцията на задните рамена и издишвайте нагоре в движението.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен наклон на тора, дори и без пейка.