Раменни разтваряния встрани от тялото

Упражнение / Рамена

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Раменните разтваряния встрани са страхотно упражнение за средна част на рамената ви. Застанете стабилно на пода, хванете чифт гири, които трябва да стоят пред бедрата ви. От там с издишване изправяйте ръката си настрани и нагоре. В горна точка на движението ви, дъмбела трябва да е леко наклонен надолу, гледано от ваша позиция.

Това позволява на самата тежест да оказва влияние върху средната глава на рамената ви, което е и вашата цел.
Спускайте поемайки въздух! Тук се прави огромната грешка. Лактите и лакътната кост трябва да са почти успоредни на пода, при изправянето и никога не изпъвайте ръката до край, когато работите с това движение.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението и от седеж, но тогава дъмбелите почти ще докосват таза ви, тогава изнесете встрани и нагоре.