Изнасяне на дъмбели преди тяло

Упражнение / Рамена

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете стабилно с успоредни бедра на пода. Редувайки ръцете, изнасяйте до нивото на очите дъмбелите. На всяко изнасяне издишвайте. Спускането на тежестта наобратно, трябва да става контролирано.

Леко трябва да направите чупка в лактите, ръцете ви никога не трябва да са изпълнати в ставата. Китките леко ги вдайте навътре, така че да изолирате максимално движението.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с редуване на ръцете
  2. Можете да изпълните упражнението с две ръце едновременно
  3. Можете да изпълните упражнението с щанга, с подхват и така да изнесете.
  4. Можете да изпълните упражнението с щанга, в надхват и така да изнесете.