Трицепсово разгъване с дъмбели

Упражнение / Трицепс

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Това упражнение е смесица между кик бек и френските преси с лост. Използвайте техниката на стойка и правилата на стойката, както при френските преси с лост, а приложете техниката на избутване при кик бека. Т.е. застанете удобно на пейката, с кръст, плътно опрян. Петите на стъпалата ви опрени в пода. Захванете лоста така, че палеца да го обгръща.

Спускайте дъмбелите на 2 см встрани челото, лактите перпендикулярни на пода. Спускането се осъществява чрез поемане на въздух и малко преди да докоснете челото си, с издишване избутвайте нагоре. Основно чрез натиск на трицепсите, не чрез дланите на ръцете. Не заключвайте в горна точка, а веднага спуснете надолу.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен хват – тесен, оптимален или широк.
  2. Можете да изпълнявате упражнението и върху различни наклони и ъгли на пейката.