Мускули

Мускулна-система-на-човещкото-тяло

Движението е основна жизнена проява на организмите. В процеса на еволюцията най-голяма степен на развитие и съвършенство са достигнали движенията на човека.

Те се осъществяват чрез опорно-двигателната система. В състава на опорно-двигателната система влизат костите, свързани помежду си в скелет и мускулите.Пасивната част от опорно-двигателната система е скелетът, а активната част – мускулите. Скелетът и мускулите осигуряват преместването на тялото в пространството, осъществяват движенията при трудовата дейност и говора, преодоляват силата на земното притегляне.

Освен като органи на движението някои кости изпълняват опорна и защитна функция. Образуват кухини, в които са разположени важни вътрешни органи. В черепната кухина например се намира главният мозък, а в гръдния кош -сърцето и белите дробове.

Мускули-на-човешкото-тяло

Скелетните мускули са прикрепени към различните части на скелета и съкращението им се контролира волево. То е необходимо за изпълнението на различните движения и придвижването на тялото в пространството. Сърдечният мускул участва в изграждането на кухините на сърцето и въпреки че е напречно набразден, има редица свойства, които го отличават както от гладките, така и от скелетните мускули.

Клетките на скелетните мускули са многоядрени и практически са образувани от сливането на множество отделни клетки. Те са сравнително дълги (до няколко сантиметра, най-често около 0,6 до 0,9 от дължината на целия мускул), а диаметърът им е най-често от 10 до 100 микрометра.

Известни са още като мускулни влакна. Вижте само едно от тях, колко сложно и едновременно с това съвършено е изградено и от какво, разбира се:

Строеж-на-мускулната-клетка-и-влакно

Мускулната клетка съдържа множество нишки, миофибрили, преминаващи по цялата й дължина. Самите миофибрили са изградени от още по-тънки нишки, наречени миофиламенти, които са изградени от белтъчни молекули и са няколко вида. Особено характерни са миозиновите и актиновите миофиламенти.

Те не са безразборно отрупани, а следват строго определен ред на подреждане. Мускулните клетки са групирани в отделни мускулни снопчета, които от своя страна образуват целия мускул (виж още веднъж картинката). Снопчетата са обвити от съединителна тъкан, която дава допълнителни повлекла вътре в тях, обгръщащи всяко отделно мускулно влакно. Отвън целият мускул е обвит с лист от плътна съединителна тъкан.

Свързване на мускулите с костите. Сухожилия.

Всеки мускул има начало и залавно място. И в двата си края тъканта на мускула се прикрепва към съответните кости най-често чрез сухожилия. Те са изградени от плътна съединителна тъкан и съдържат оскъдно количество кръвоносни съдове. Сухожилията са твърде здрави. Някои от тях могат да издържат до 8000 кг.

Сухожилия-и-мускули

Някои сухожилия са покрити с двуслойна обвивка от влакнеста съединителна тъкан, сухожилие влагалище. Двата допиращи се листа на тази обвивка са гладки н малкото пространство между тях е изпълнено с течност. Това значително улеснява движението на сухожилието, тъй като вътрешният му лист прилепва плътно върху него, а външният се свързва с околните тъкани. Някои мускули не се прикрепват за кости, а за околните меки тъкани. Такива са мимическите мускули на лицето. При тяхното съкращаване се променя взаимното разположение на тъканите по лицето и се получава съответната мимика.

Класификация на мускулите

В човешкото тяло има повече от 400 различни мускула. Те може да се класифицират по различни критерии:

 • по форма
 • местоположение
 • функция
 • посока на влакната и т.н.

По форма – мускулите са дълги, къси и широки. Дългите и късите мускули са предимно вретеновидни и имат тяло и два края – глава в началото и опашка в залавното място. Някои мускули имат повече от една глава. Такива са двуглавият и триглавия мускул на мишницата, четириглавия мускул на бедрото.

Някои мускули имат повече от една опашка или имат няколко сухожилия. Общият сгъвач на пръстите на ръката (а също и на крака) например има до четири сухожилия (виж картинката със съхожилието). Така при съкращаването само на един мускул действието му се разпростира върху няколко пръста едновременно.

Някои мускули произлизат от различни участъци на тялото и впоследствие се сливат в един мускул, разделен от сухожилни ивици. В такива случаи се получава редуване на пасивни и активни елементи и на практика мускулът е разделен на няколко секции. Като пример може да се посочи правият коремен мускул.

Широките мускули нямат добре изразени заострени краища и завършват с разпростряно широко сухожилие. Тези мускули са главно по туловището – някои от мускулите на гърба и на коремната стена.

От функционална гледна точка мускулите се разделят на няколко вида в зависимост от движението, което предизвикват. Така те могат да бъдат:

 • сгъвачи
 • разгъвачи
 • привеждачи
 • отвеждачи и т.н.

Когато мускулите са свързани пряко с изпълнението на дадено движение, се наричат синергисти. А мускулите, участващи в противоположното движение, са антагонисти.

В човешкото тяло има над 640 мускула, които не работят самостоятелно. Те са организирани в групи. При различни движения се натоварват различни групи мускули, а останалите почиват. Почти половината от теглото ни се дължи на мускулите. За вашите фитнес тренировки или тренировки изобщо, мускулите биват категоризирани (образно казано видове мускули според тренировките ви):

 • големи
 • малки

Волеви мускули

Повечето наши движения, например движенията на ръцете и краката се управляват от мислите ни. Действията на мускулите се контролират от мозъка, който изпраща и получава сигнали от нервната система. Мускулите, които участват в тези движения се задвижват съзнателно и се наричат волеви.

Неволеви мускули

Има и друг вид мускили, при които движенията се извършват автоматично от мозъка (движенията на сърцето, диафрагмата, червата, дишането и др.). Тези мускули се наричат неволеви. Не е необходимо човек да мисли, за да предизвика работата на тези органи. Например сърцето бие с 60 до 80 удара в минута, без ние да се замисляме за това.

Интересна информация за мускулите:

 • Мускулът с най-голям общ обем е седалищния.
 • Най-дългият мускул е шивашкия. Той започва от таза и достига до коляното, дължината му е над 40 см.
 • Най-изразителни са мускулите на лицето. Необходими са 17 мускула, за да се усмихнем и 43 мускула, за да се намръщим.
 • Най-малкият мускул е разположен в средното ухо, в малка костичка наречена стреме. Дължината му не достига 1 мм.
 • Най-много на брой са скелетните мускули. Например когато ходим, използваме 200 мускула.
 • Най-бързият мускул е повдигачa на клепача, който може да се свие до пет пъти за секунда.

Ако тренирате фитнес, имайте в предвид, че е важно да тренирате по сплит фитнес програма. А именно:

 • фитнес програми на принципа бутам-дърпам
 • фитнес програми на принципа синергисти-антагонисти
 • фитнес програми на принципа големи-малки мускули групи

За повече мускули или повече релеф, над мускулите ви, прилагайте правилната диетахранителна програма!

Вижте и следните материали:

Обратно към раздел “Анатомия и физиология”

Архив статии