Лег преса

Упражнение / Квадрицепси

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете удобно на поставката на лег пресата. Петите плътни да са допрели платформата, не ги отлепвайте, защото избутването започва чрез и от тях.

Издишвайки въздух, разгъвайте почти до край, без да заключвате в колената. Спускайте цялата тежест на машината и вашата собствена такава, до пълно сгъване, поемайки въздух.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различен разкрач – успоредни ходила, с отворени стъпала.
  2. Можете да изпълните упражнението с различно височинно поставени стъпала на платформата.

ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ