“П”-образно спуснаке на дъмбел пред тялото

Упражнение / Задно бедро

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Това упражнението малко имитира действието на Римската мъртва тяга с дъмбели, но не съвсем. Спуснете дъмбела напред така, че да образувате ясно с позицията на тялото си буквата “П”. Едното рамо на “буквата” са бедрата ви – изпънати, второто рамо са ръцете ви – изпънати.

Чрез мускулно съкращение на задните бедра, изправете нагоре, издишвайки.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна степен на спускане – частично, пълно и т.н.