Трицепсова екстензия с една ръка зад и над глава

Упражнение / Трицепс

Как да изпълним това фитнес упражнение?

Застанете удобно на ръба на лежанката. Хванете единият й край здраво. Другата ръка е зад вашата глава, а гирата не трябва да се вижда, когато сте пред огледало. Или вашето теме е ориентир от къде започва движението. Когато избутвате с издишване нагоре, водещ пръст е кутрето ви.

То трябва винаги да сочи нагоре. По този начин самата гира не промена своата позиция в пространството. Тя върви в една равнина. Тук също не заключвайте лактите, а при спускане гледайте лакътна и раменна кости да сключват прав ъгъл. Поемате вуздух надолу в движението и връзката мозък-мускул тук е съществено важна.

  • Издишвайте при всяко избутване
  • Поемайте въздух при спускане

ВНИМАНИЕ: моля – проверете за всички тези детайли във видео галерията на сайта.

Важни насоки

  • Дръжте непресъснато фокуса върху движението
  • Не нарушавайте връзката мозък-мускул
  • Изпълнявайте посочените повторения в програмата си
  • Не правете излишни други движения

Вариации

  1. Можете да изпълните упражнението с различна височина на разгъване – пълно или частично.