Търговски условия и GDPR

За коректно и перспективно сътрудничество онлайн.

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:

Търговските условия са неделима част от коректните и лоялни взаимоотношения между мен и всички вас. Точно заради това, ви предлагам да ги разгледате, да се запознаете и само в случай, че ги одобрите, реално и да ги приемете – част от онлайн условията (а дори и офлайн – магазина е и официален продуктов каталог) за пазаруване и доставяне на продукти и онлайн/офлайн услуги.

I. „КЛУБЕН МАГАЗИН“

Политика на този магазин е да работи с компанията Yamamoto Nutrition и всички нейни подбрандове.

 • наличността на продуктите се поддържа във физически магазин на компанията, а продуктите се доставят и осъществяват от склад с регистрация № 24090089
 • при избор на продукт, вие поръчвате разфасовка на конкретен артикул
 • всички продукти са в срок на годност
 • ако при получаване на продуктите, намерите евентуално несъответствие между поръчания продукт и доставеният ви такъв – веднага и във срок от 3 работни дена ми сиганлизирайте
 • ако желаете индивидуални съвети за начин на прием на продукти, според конкретика ви и целите ви, вие трябва да ползвате „Клубно членство“.

Всички цени в този сайт са официални за страната. Допълнителни отстъпки могат и се правят в случаи като, ако сте „Клубен член“ на сайта или част от „Клубен Бичнес“. 

Рекламации за продукт/и се уважават, ако във срок от 3 работни дена, след датата на получаване на вашата поръчка сте описали повода за пренетенции. Примери за рекламация могат да са случаи като:

 • нарушена цялост при транспорт на продуктите до вашият адрес
 • счупен артикул или наранена опаковка
 • отворена капачка или капак на опаковка

II. „КЛУБНО ЧЛЕНСТВО“

 1. „Клубно членство“ предоставя клубен профил с индивидуални програми, които се изготвят индивидуално (на база попълнена анкетна карта). „Клубно членство“ НЕ ЛЕКУВА, а подобрява стандарта на живот на клубния член. Всички видове програми са ИНДИВИДУАЛНИ, за чиято изработка онлайн, в платформата на www.belchohristov.com, са персонално предоставени лични данни, епикризи, актуални изследвания и начин на лайфстайл (физиологични показатели, активност прес деня, оплаквания и др.).
 2. „Клубно членство“ получава, обработва и съхранява данни, получени от анкетната карта на сайта. Тя се попълва от всеки клубен член, единствено и само с конкретна му цел. Само и единствено от тази база данни се изготвят всички индивидуални програми в клубния профил.
 3. „Клубно членство“ предосатвя достъп до услуги, които са индивидуални – единствено и само в полза на клубния член, по изрично уговорен и закупен времеви период и вид абонамент. Затова закупуването и декларирането на всяка нова и следваща поръчка за “Клубно членство” се осъществява винаги през сайта – онлайн. По този начин, системата генерира времевия период на избрания абонамент.
 4. “Клубно членство“ има регламентиран времеви период и това е периода на отговорност (при спазване на режима) от страна на Белчо Христов (респективно – управителя на “Уелнес и Съплемънт Консулт” ЕООД) като сертифициран специалист биолог, диетолог и фитнес-уелнес консултант.
 5. „Клубно членство“ и всички видове програми по зададения и платен от клиента времеви период (по точка №4) са свързани единствено и само с поставената от клиента във анкетата (декларирано желание, споделено към ментора през формуляра за съставяне на индивидуални менюта и програми, поместен в сайта) неговата цел.
 6. „Клубно членство“ и рекламации, по смисъла на търговските взаимоотношения се удовлетворяват единствено и само в случаите на непредаден (под формата на профилен линк в сайта) и неизграден клиентски профил и съдържимо от страна на Белчо Христов. В този случай, възстановяване на сума пари в полза на клиента се осъществява при предоставяне от страна на същия пълен комплект необходими документи: фискален бон и фактура, ако е била издавана такава! Респективно – рекламации по отношение на сума пари по конкретната услуга, не се приемат и пари по услугата “Клубно членство” не се възстановяват при абсолютно никакви други обстоятелства, като последното/ите се счита момента на предоставяне на изградения персонален линк (профил) на клиента с цялото съдържание, по закупената услуга. Това важи както за онлайн заплащания, така и физически, на място, в представителния магазин на компанията – град Варна, бул. Чаталджа 20 – “Магазинът на Белчо Христов”. Консумацията на услугата „Клубно членство“ при непредадени своевременно за одит показатели се счита за реална и логична. Одит се осъществява доброволно от страна на всеки клиент. На всеки 7 или 30 дена. При непредадени данни, одит не може да бъде осъществен, а времевата рамка автоматично се счита за осъществена.
 7. „Клубно членство“ осъществява одит само при изрядно и подробно попълнена одитна карта (бланка), по която се изискват данни, за да бъде направен одит.
 8. „Клубно членство“, Белчо Христов и юридическата му по смисъла на закона компания ”Уелнес и Съплемънт Консулт” ЕООД е оторизирана и с регламентиран предмет на дейност “Услуги и консултации”. Персонално, Белчо Христов е дипломиран биолог, бивш научен сътрудник към БАН и сертифициран диетолог и фитнес треньор по 2 международни организации. Белчо Христов е собственик на свой собствен бранд (марка) със свое лого, слогън (мото) и всички споделени виждания във всяка една услуга, включително и графики, табла и т.н. са под протекцията на авторските права.
 9. „Клубно членство“ има своя собствена официалната онлайн медия www.belchohristov.com, в която са дефинирани всички основни принципи на фукциониране на човешкото тяло и как то работи (обобщено, не индивидуално) при използването на спортни и уелнес добавки, приложение на диети и фитнес програми в ежедневието на всеки човек. С това, клиентът (клубния член) приема методите и знанията на своя консултант.
 10. „Клубно членство“ и Белчо Христов не носят отговорност за ефективността на изработените програми, ако същите бъдат променени, неспазвани или изменени от трети лица.
 11. „Клубно членство“ и изтичането на времевия абонамент – след приключване на всеки абонамент по фитнес и уелнес програмите, отношенията между страните Клиент и Белчо Христов се считат за приключени по право. Както и по системата на сайта – профилът на всеки клубен член остава недостъпен за него, до подновяване чрез следваща онлайн поръчка, отново направена изцяло собственотъчно от клиента. Клиент на Компанията е всеки, който има навършени 16 години. В противен случай, клубен член на възраст под 16 години може да стане всеки, чийто родител направи и декларира желанието на лицето. Родителя предоставя своите данни и тези на лицето под 16 годишна възраст. Работните отношения между двете страни веднага се считат за възстановени, при закупуване и заплащане на нов, следващ абонамент, който се декларира и оформя бърза и нова времева заявка на “Клубно членство”. Във всяка една индивидуална услуга, коректно са описани въпросните времеви периоди и давност на услугата. Както и нейния вид – “Клубно членство” съществува в няколко опции и с различен обем ползи, описани на сайта www.belchohristov.com.
 12. „Клубно членство“ и всеки негов клиент е информиран и се съгласява, че всички продукти – добавки и храни, които предлата компанията в полза на клиента, НЕ ЛЕКУВАТ, а подобряват статуса на всеки, който ги ползва. Всеки продукт (добавка, билкова формула, храна и т.н.) съдържа в официалния онлайн каталог (онлайн магазин) авторско изписано ревю с описани ползи и евентуално доказани странични ефекти. Белчо Христов не носи отговорност при здравословни претенции от страна на клиента, които следва да се насочат към производителя на хранителните добавки, особено ако те са закупени от фирмения магазин (или онлайн от същия) на Компанията му. Всички видове продукти и храни са селектирани като най-добри и работещи в полза на клиентите и техните цели. Закупени с фактура, заплатено ДДС, заприходени с партиден номер и срок на годност, в лицензиран и синхронизиран софтуер, свързан с всички Държавни органи (НАП, Агенция по безопасност на храните и др.). В тази връзка – съмнителен продукт със неясни последствия, се разследват от страна на клиента, със съдействието на същия магазин, който осигурява достъп до данни – партида на продукта и срока му на годност. С настоящата “Декларация за информирано съгласие”, клубния член се подписва и е наясно, че отговорност за евентуални странични ефекти или последствия, не носи юридическото лице “Уелнес и Съплемънт Консулт” ЕООД!
 13. „Клубно членство“ и страните са информирани и се съгласяват, че основната мисия и дейност на компанията на Белчо Христов са здраве, тонус и по-добър лайфстайл, чрез изготвяне на индивидуални програми на хранене и/или тренировки, плюс употреба на селектирани и здравословни хранителни добавки. В тази връзка онлайн магазин BelchoHristov.Com не може да дава работещи съвети и препоръки за ползване и употреба на добавки и храни към хора, клиенти на магазина, но не и като клубни членове. В тази връзка всички онлайн поръчки за продукти се осъществяват единствено и само чрез регистрирани профили в Сайта и собственоръчно от абсолютно всеки клиент.
 14. „Клубно членство“ и хранителните планове (диети) в персоналния клубен линк включват конкретни храни, техните грамажи и часове, в които да бъдат консумирани, съгласно поставената цел и физиологията на човешкото тяло. Цялата база данни е изложена в табличен вид с видове анимация. Хранителните планове са изготвени на база предисторията на хранене на всеки клиент, персонално и затова времевия период определя стартовата концепция на хранене. Затова всички изготвени вече диети са строго индивидуални! Не е позволено хранителните режими да се спазват от други лица!
 15. „Клубно членство“ и кардио-фитнес програмите в персоналния линк са визуализирани и изготвени чрез авторски фитнес картинки, лично създадени в полза и в услуга на клиента, както и с допълнително описани специфики и техники за изпълнение, определящ фактор за което е индивидуалното виждане на консултанта и личния соматотип на клиента. Фитнес картинките показват всяко едно фитнес движение, наименованието му и правилната техника на движение от точка А до точка Б, като успоредно с това се гарантира максимално най-правилния метод за тренировка в полза на клиента – техника на дишане, хват на тежестта, работни повторения и т.н.
 16. „Клубно членство“ и фитнес стратегията, плюс хранителната програма (за фитнес и уелнес цели) се изготвят според индивидуалните възможности на фитнес клиента, неговите цели и физиологични особености – степен на тренираност, възраст, здравословно състояние и други. Личното клиентско досие, в страниците на сайта www.belchohristov.com се изготвя освен индивидуално, но и според типа “Клубно членство”, което клиента сам декларира и избира/заплаща. В линк, който е частен, с достъп на клубния член до него чрез парола. Суплементарната програма е подарък и бонус към предходните две програми: на хранене и кардио-фитнес тренировки. Пакетът от три програми има обща и ясна стойност (във лева). Сумата (във лева) включва 3 програми, но ако казусът изисква само 1 или 2 програми, не се компенсират суми при никакви обстоятелства.
 17. „Клубно членство“ и виртуалната “Клубна карта”, която всеки клиент получава чрез своят софтуерен акаунт, съдържа преференции. С тази карта (акаунт), клубния член може да пазарува всички продукти на магазина на преференциални цени, за разлика от всички останали клиенти на Белчо Христов, които не са негови клубни членове.

18. „КЛУБНО ЧЛЕНСТВО“ и ИЗВЪНРЕДНИ COVID-19 ОБСТОЯТЕЛСТВА: във връзка със тези форсмажорни ситуации, „Клубно членство“ предлага възможност за реструктуриране и преструктуриране на кардио-фитнес програмите по „Платинум“ и „Премиум“ пакетите по време на обявени нови и бъдещи наистина извънредни обстоятелства. Закупен абонамент в движение не може да бъде „замразен“ или „удължен“ във връзка със спецификата на услугата – а именно, при спазване на програмите, те да осигуряват здраве и резултати.

19. Клубно членство“ и всеки Клиент декларират, че е запознат с изложените по-горе аргументи и е Съгласен/а/ с тях, поради което със заявяването на режима и заплащането му се презюмира неговото подписване на настоящата декларация и договорни отношения. Всички заплатени услуги и видове пакети се осчетоводяват данъчно, за което се издава и фактура.

НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА “КЛУБНО ЧЛЕНСТВО” BELCHOHRISTOV.COM

1. Клиента е задължен лично да заяви своят избор на пакет “Клубно членство”, да рамкира сам своя времеви абонамент и да предостави база данни, за изготвянето на неговите програми, чрез следния линк: https://www.belchohristov.com/personal-membership/ По този начин, ако клиентът е избрал опцията да ползва „Клубно членство“ и намалението за месечна база, действащият акаунт ще калкулира намалението. Такова има внедрено автоматизиарано с 180 и 360-дневните планове.

2. Клиента декларира и осъществява винаги онлайн поръчка (във връзка с клубния му профил в системата), дори и при следващи нужди от времеви абонаменти.

3. Клиентът получава от 5 до 8 работни дена на е-мейла си за кореспонденция персонално изграденият в сайта www.belchohristov.com линк със съдържимо: изготвена диета, кардио-фитнес програма, суплементарен план и бележки към цялостната програма.

4. Клиентът получава своят одит през 7 или 30 дена до 5 работни дена, от датата на предоставя на одитната бланка. След нанасяне на междинни резултати, снимки, прогрес и нужни промени в режимите, консултантът има ангажимента да предупреди по е-мейл клубния си член за тези промени и да ги предостави като коментар в профила.

5. Клиентът получава всички отговори на всички въпроси (обслужването на „Клубно членство“ в рамките на действащ абонамент) през своя клубен профил индивидуално в работно време на шоу-рума на компанията между часовите зони 10.50-11.50, 13.50-14.10 и 17.50-18.10 часа.

6. Клиентът има право за важен въпрос да ползва телефонен номер 0898 87 16 37, а консултантът да обгрижи внимателно казуса, за който е търсен.

Аз, Белчо Христов, управител на “Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД създадох и ви информирах с настоящата “Декларация за информирано съгласие” и „Договор за съвместна работа „Клубно членство“. Приветствам ви за добре дошли! С приемането на тези условия, вие автоматично подписвате официалните договорни споразумения, на база всички точки, споменати тук. Този електронен договор е валиден от момента на вашата заявка. Онлайн. Дори и да сте физически клиенти на „Клубно членство“. Всеки клиент на компанията в тази връзка при стигане на споразумение относно тези условия, самоподписва и „Декларация за информирано съгласие“ (или накратко казано „Декларация за информираност). Това става или чрез приемане на тези онлайн поместени „Търговските условия“ на компанията. Всеки клиент и клубен член на компанията трябва също така да бъде сигурен, че неговите лични данни, ще бъдат обработвани старателно и само в полза на услугата, съгласно „Закона за защита на личните данни“.

 • при закупуването на който и да е пакет „Клубно членство“ имайте в предвид, че суми по абонаментни програми, които не са консумирани, не се възстановяват, при никави обстоятелства!
 • одит на всеки 7 или 30 дена (спрямо вида „Клубно членство“) се осъществява само и единствено след предоставена одитна бланка (официален Word файл с данни за попълване) по е-мейл. Ако такава не бъде предоставена своевременно, времевия пакет продължава да тече.
 • ако по време на закупен абонамент, изникне прекъсване на спазване на насоките по клубния профил, по обстоятелства изцяло от страната на клубния член, закупения абонамент не се прекъсва, не се спира, „замразява“ и т.н.

III. „КЛУБНA АКАДЕМИЯ“

„Клубна Академия“ е нещо повече от индивидуални обучения:

 • „Клубна академия“ е за всеки клубен студент, който е заплатил определен модул по учебната програма, описана в официалния лендинг пейдж на сайта: https://www.belchohristov.com/personal-education/
 • „Клубна академия“ дава правото на достъп до учебни материали на всеки клубен студент по време на неговата самоподготовка, както и след завършване обучението;
 • „Клубна академия“ дава право на клубния студент да придобие сертификат (диплома), за завършено обучение, само ако същият е заплатил и завършил модул 3 от учебната програма (останалите модули не дават тази привилегия), със всички нейни ползи; Издаването на сертификат е за собствен престиж, с логото на компания BelchoHristov.Com. Този официален документ не гарантира и не осигурява длъжност, работа и професия;
 • „Клубна академия“ учи всеки студнет на това, да знае „Как?“
 • „Клубна акадамия“ дава възможност на всеки клубен студент след своето дипломиране, да има достъп до учебните материали и данни, които ще се публикуват и за в бъдеще в сайта. „Клубна академия“ дава възможност за форум, в който ще се обсъждат теми, казуси и актуални трендове;

IV. „КЛУБНИ ТРЕНИРОВКИ“

Всеки клубен член на компанията получава възможност, ако се движи по пакет Платинум „Клубно членство“, на еднократно и безплатно в рамките на календарен месец (абонамент) персонално обучение по индивидуално изготвените му програми.

Всеки клубен член на компанията има възможност, ако се движи по Премиум пакет „Клубно членство“ да закупи самостоятелен тикет за провеждане на персонално обучение по индивидуално изготвените му програми.

V. „КЛУБЕН БИЗНЕС“

„Клубен бизнес“ е за всички, които искат да развиват бизнес, чрез ресурсите, които компанията на Белчо Христов предлага:

 • „Клубен бизнес“ е с приоритет към всички студенти от „Клубна академия“. Всички студенти ползват преференциални търговски отстъпки на всички продукти поместени в „Клубен магазин“.
 • „Клубен бизнес“ е платформа за повече публичност на всички партньори на компанията. Това са други физически или юридически лица, официални партньори на компанията, поместени и официализирани тук.

Белчо Христов – C.E.O. „Уелнес & Съплемънт Консулт “ ЕООД

РЕГИСТРАЦИЯ, GDPR И ОНЛАЙН ПОЛИТИКИ ЗА: „КЛУБЕН МАГАЗИН“, „КЛУБНО ЧЛЕНСТВО“, „КЛУБНА АКАДЕМИЯ“ & „КЛУБЕН БИЗНЕС“

Категоричната политика за ползването на целият сайт е подчинена на кратки и коректни принципи:

 • всеки клиент, студент или бизнес партньор е регистриран потребител
 • всеки регистриран потребител предоставя за ползване e-mail, физически адрес за доставки, две или три имена, телефонен номер, IP адрес и т.н.
 • всеки клиент, студент или бизнес партньор, като регистриран потребител може и има право да публикува коментари в блог секцията на сайта, както и в продуктовите ревюта на магазина, след модераторско одобрение.

УВЕДОМЛЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

До клиентите на Уелнес & Съплемънт Консулт“ ЕООД и тези на сайта www.belchohristov.com

За Уелнес & Съплемънт Консулт“ ЕООД, защитата на предоставените от Вас лични данни са основен приоритет.

В качеството си на обработващи предоставените от Вас лични данни, ние разбираме отговорността за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата им. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление. Като ръководител на Администратора съм утвърдил фирмена политика по защита на личните данни, съгласно която личните данни следва да:

 • се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 • бъдат в точен и актуален вид;
 • бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • бъдат надлежно защитени.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни: две или три имена, адрес за доставки на продукти от направени поръчки, телефонен номер за реална връзка чрез телефонен акуант или чрез мобилно приложение, IP адрес, бисквитки, електронна поща за кореспонденция и е-мейл маркетинг цели, скайп адрес и акаунт, биометрични и антропометрични данни (ръст, пол, моментни килограми, години, гръдна обиколка, ханш, талия, бедро, мишнична обиколка, прасцова обиколка); описани или сканирани медицински данни (лабораторни изследвания, епикризи, клинично състояние на клиента).

Горепосочените лични данни се обработват от ръководителя на Администратора. Горепосочените лични данни ще се съхраняват:

 • документи, свързани със счетоводната отчетност – пет години;
 • документи, които не свързани със счетоводната отчетност – една година след прекратяване на договорните отношения.
 1. Използване на личните данни

Ние ще използваме личните данни за изпълнение на договорните ни отношения и за спазване на законовите задължения.

2.   Промяна на целите

Ние използваме личните данни само за целите, за които сме ги събрали. Ако трябва да използваме личните данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

3.   Споделяне на данните

Ще споделяме личните данни с трети лица, когато това се изисква по закон и когато е необходимо за администрирането и обслужването на договорните ни взаимоотношения. Тези трети лица могат да включват: предприятия, предоставящи счетоводни, правни, платежни и куриерски услуги, НАП, НОИ и други, както и трети лица, тесни специалисти към компанията. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личните данни, като те не могат да използват личните данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

4.   Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

5.   Колко дълго ще използваме личните данни

Ние ще съхраняваме личните данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

6.   Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна. Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни. Вашите права във връзка с личните Ви данни:

 • Достъп до информация: възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка;
 • Коригиране: възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас;
 • Изтриване: възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни;
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка;
 • Ограничаване на обработката: възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни;
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договора;

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се ръководителя на Администратора. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

7.   Право да оттеглите съгласието си

Личните данни се събират и обработват въз основа на нормативни и договорни изисквания, поради което не е необходимо съгласие от Ваша страна.

8. Длъжностно лице по защита на данните

Личните данни се събират и обработват въз основа на нормативни и договорни изисквания. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните.

9. Промени на това уведомление

Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще и предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.

БЛАГОДАРЯ ЗА ПРИЕТИТЕ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ … И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО:

Този магазин (онлайн и физически магазин) работи само и единствено със селектирани марки производители на хранителни добавки. Всички продукти тук са с оригинален произход и НЕ СЪДЪРЖАТ забранени субстанции, стероидни вещества и забранени вещества. Този магазин предлага официална крайна цена на всички продукти (всички цени са с ДДС) и гарантиран произход.

Цените на всички продукти тук са официални и крайни за клиента и не могат да подлежат на модерация и корекции без причина, основно заради вноса на всички марки директно от производителя. Цените могат понякога търпят промени заради курса на щатския долар, евро, спедиторската и логистична услуга също. Специалните купони за отстъпки ще бъдат валидни само при конкретни акции и кампании на магазина.

Доставката на продукти до физически адрес, посочен от вас, се поема от мен като страна, ако стойността на поръчката е над 20.00 лв! Доставки под такива обеми, се поемат от клиента и са на стойност само 5 лв.

Всяка онлайн поръчка за продукт или услуга изисква еднократен акт на създаване на потребителски профил в сайта, чиято информация се съхранява и обработва съгласно всички изисквания на GDPR.