Уелнес и цитология / Рубрика на Белчо Христов

До момента публикувани материали
20 ное.

Пероксизомите са малки, мембранно затворени органели, които съдържат ензими, участващи в различни метаболитни реакции, включително няколко аспекта на енергийния метаболизъм.

13 фев.

Лизозомите са мембранни органели, съдържащи около 40 вида различни ензима, с кисел оптимум: протеази, гликозидази, фосфатази, фосфолипази, сулфатази, нуклеази.

12 фев.

Апаратът на Голджи се среща както при растителните, така и при животинските клетки. С изключение на еритроцитите! Погледнат под микроскоп, структурата на този клетъчен органел е мрежеста, зърнеста и мембранномехурчеста. Разположен е около ядрото на клетката, с позиция в посока секреторния полюч на клетъчната мембрана. Много добре е развит Апаратът на Голджи в нервните и секреторните клетки. Състои се от многократно повтаряне на една и съща структура – диктиозома. 

21 ное.

Ендоплазменият ретикулум представлява сложна система от канали и вакуоли. Под електронен микроскоп ендоплазменият ретикулум изглежда като система от каналчета, мехурчета и цистерни с ширина 50-80 nm. Съдържанието им е с ниска плътност. Мембраните съдържат 60-65% белтъци и 35-40% липиди. 

13 авг.

Функционално мембранните протеини могат да бъдат разпределени на: транспортни протеини, рецептори, ензими и адхезионни молекули. 

Архив статии