Лизозоми | Цитология – мембранни органели

Лизозоми | Цитология – мембранни органели

Лизозомите са мембранни органели, съдържащи около 40 вида различни ензима, с кисел оптимум: протеази, гликозидази, фосфатази, фосфолипази, сулфатази, нуклеази. Лизозомите са сферични, елипсовидни или имат неправилна форма.

Вътрешността на лизозомите (матрикс) е обикновено с по-голяма електронна плътност от тази на цитозола на клетката. Често в матрика се съдържат части от същата тази цитоплазма – митохондрии, гликоген, рибозоми, части от ендоплазмения ретикулум, както и извънклетъчен материал.

Лизозомите са описани за първи път от Де Дюв през 1955 година. Основна тяхна функция е да разграждат попадналите в клетката високомолекулни съединения, включително микроорганизми, както и да лизират (разграждат) увредени части от клетката. Получените при разграждането монозахариди, аминокиселини, мастни киселини, нуклеозиди, фосфати, сулфати и други съединения, се транспортират през специални канали в лизозомната мембрана и така се включват в обменните процеси на клетката. Основни функции на лизозомите са:

 • хетерофагия – лизиране на бактерии и други антигени и неантигенни продукти, които са попаднали в клетката
 • автофагия – разграждане на увредени структури на самата клетка, като този процес е особено активен при преструктуриране на определен орган
 • екзоцитоза – отделяне на лизозомални ензими за извънклетъчни литични процеси

Различават се първични и вторични лизозоми.

Първичните лизозоми се отделят директно от Апарата на Голджи. Те имат сферична форма и не съдържат структури, които ще бъдат разграждани. В мембраната на транс-мрежата се намира трансмембранен рецепторен протеин (M6P receptor protein), който разпознава киселите хидролази по намиращия се в тях манозо-6-фосфат. По този начин Апаратът на Голджи селектира състава на лизозомите, отличавайки го от този на секреторните гранули. Сортираните по този начин ензими от апарата на Голджи са в неактивна форма – проензими. В лизозомите те се подлагат на хидролитично ензимно действие и стават активни лизозомални хидролитични ензими. Характерно за първичните лизозоми е, че те все още не са влезли в контакт с материал, който трябва да бъде разграден.

Вторични лизозоми се образуват от сливането на първичните лизозоми с вакуола (фагозоми), които съдържат съответния материал, подлежащ на разграждане.Те имат неправилна форма. Вторичните лизозоми са една хетерогенна група лизозоми.

 

Обратно към раздел “Анатомия и физиология”.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

1 коментар

  Този материал е свързан и с други теми в сайта:

  1. Пероксизоми | Цитология - мембранни органели | Белчо Христов - Фитнес | Диета | Добавки ноември 20, 2019 (15:45)

   […] че пероксизомите са морфологично подобни на лизозомите, те се събират, подобно на митохондриите от протеини, […]

  Оставете коментар или задайте въпрос тук:

  Архив