Апарат на Голджи | Цитология – мембранни органели

Апарат на Голджи | Цитология – мембранни органели

Този клетъчен органел е описан за първи път от Голджи (Camillo Goldji, 1843-1926) през 1886 година, а в последствие го е нарекъл мрежест апарат. Познат е още като комплекс на Голджи.

Апаратът на Голджи се среща както при растителните, така и при животинските клетки. С изключение на еритроцитите! Погледнат под микроскоп, структурата на този клетъчен органел е мрежеста, зърнеста и мембранномехурчеста. Разположен е около ядрото на клетката, с позиция в посока секреторния полюч на клетъчната мембрана. Много добре е развит Апаратът на Голджи в нервните и секреторните клетки. Състои се от многократно повтаряне на една и съща структура – диктиозома.

На диктиозомите или Голджиевите полета, които са поляризирани, се различават две повърхности: цис и транс. Конвексната (изпълкналата) повърхност, която е насочена в повечето случаи, но има изключения, към гранулирания ендоплазмен ретикулум и ядрото се нарича входна или „незряла“ или още цис-повърхност, а конкавна (вдлъбната), „зряла“ или изходна повърхност – транс. На всяка диктиозома структурно и функционално се различават зони:

 • Цис-мрежа – изградена е от свързващи се помежду си тубули и цистерни. Намира се от страната на гранулирания ретикулум. До нея достигат везикули от грануларния ретикулум, носещи новосинтезиран протеинов и гликопротеинов метариал.С помощта на везикули, той се пренася до следващите зони на апарата на Годлжи и оттам до транс повърхността.
 • Цис-зона (цис-цистерни) – тя е изградена от няколко цистерни разположени след цис-мрежата.
 • Средна (медиална) цистерна – представлява централната група цистерни. Те съдържат множество ензими прехвърлящи монозахаридни остатъци върху протеините и липидите.
 • Транс-зона (транс цистерни) – обхваща няколко цистерни. От техните краища се откъсват секреторни везикули и лизозоми.
 • Транс-мрежа – свързана е с последната сизтерна на транс-зоната. От тази мрежа се откъсват също секреторни везикули и лизозоми. Много от везикулите са покрити с клатрин.

Химичният състав на мембраните на апарата на Голджи е много подобен на този на ендоплазмения ретикулум. Разбира се има разлика в ензимната екипировка на органела, изобщо. Най-важното, което трябва да се знае за този клетъчен органел са везикулите, които носят съставките на клетъчната мембрана. Те се сливат нерегулярно с него (Апаратът на Голджи), без да получават сигнал отвън (регулаторната секреция). Към въглехидратната част на лизозомалните ензими в апарата на Голджи се прибавят манозо-6-фосфатни групи. В транс-компартамента има рецептор за последните и така тази част на Апарата на Голджи селектира лизозомалните ензими и те пакетират като лизозоми.

Една от популярните роли на Апарата на голджи се свежда до Бета-клетките на Лангерхансовите острови в панкреаса, където се секретира проинсулинът! В Апарата на Голджи се премахва  част от него (С-пептид) и се получава хормона инсулин. Който знаете е отговорен за внасянето на глюкозата вътре в клетката, където й е мястото, за да се влезе тя в състава на гликогеновата структура.

Обратно към раздел “Анатомия и физиология”.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

3 Коментара

  Този материал е свързан и с други теми в сайта:

  1. Пероксизоми | Цитология - мембранни органели | Белчо Христов - Фитнес | Диета | Добавки ноември 20, 2019 (13:06)

   […] на митохондриите, а не на ендоплазмения ретикулум, апарата на Голджи и лизозомите. Протеините, предназначени за […]

  2. Лизозоми | Цитология - мембранни органели | Белчо Христов - Фитнес | Диета | Добавки ноември 20, 2019 (15:51)

   […] лизозоми се отделят директно от Апарата на Голджи. Те имат сферична форма и не съдържат структури, които […]

  3. Обмяна на мазнините и физически (фитнес) натоварвания | Анатомия и физиология | Белчо Христов - Фитнес | Диета | Добавки май 15, 2020 (09:19)

   […] апарат на Голджи […]

  Оставете коментар или задайте въпрос тук:

  Архив