Други спортове / Рубрика на Белчо Христов

До момента публикувани материали
11 май

Цялостната концепция на плиометричните упражнения е свързана с огромната нервна активация, която се провокира по време работа на мускула. Тази активация прави упражнението изключително подходящо за развиването на качеството взривна сила и за активиране на нервната система преди състезание и/или тренировка.

07 май

Под изометрично свиване имаме предвид контракцията, която развива мускулно напрежение с постоянна дължина, като по този начин статично (без движение) имаме натоварване.

Архив статии