Уелнес и физиология / Рубрика на Белчо Христов

До момента публикувани материали
08 мар.

Калориите са мерната единица за енергийния еквивалент на храната. Когато храната се разгражда в храносмилателната система за производството на енергия, при който процес се отделя топлина, тогава използваме калориите на поетата храна. Колкото повече калории съдържа дадена храна, толкова повече потенциална енергия е на разположение на тялото и толкова повече топлина се отделя при процеса на разграждане на тази храна.

08 мар.

Основното мускулно гориво за осъшествяването на физическа работа, това е мускулният гликоген. При изчерпване на този склад от въглехидратния запас, мазнините стават главен енергиен източник. Обемът свършена работа към единица време, определя това, колко количество гликоген ще се изразходи от системата и колко количество мазнини, също.

Архив статии