Клетъчен метаболизъм

Основният физиологичен процес, който характеризира живата материя е клетъчния метаболизъм. По друг начин казано, това е т.нар. обмяна на веществата. Този процес представлява комплекс от два противоположни, но и взаимносвързани процеса – анаболизъм (асимилация) и катаболизъм (дисимилация). При анаболизма в клетката постъпват вещества от околната среда и акумулираната (натрупана) в тях енергия (калориите, които носят енергия). При катаболизма се разграждат постъпилите вещества и се освобождава енергията, включена в тях. Разкъсването на химичните връзки (формата, в която съществуват веществата) води до отделянето на тази енергия.

Обмяната на веществата в цитоплазмата на клетката бива пластична и енергийна. Пластичната обмяна е свързана с непрестанно разграждане на веществата, които изграждат клетъчните органели. В същото време се извършва и възстановяването им от постъпващите вещества от околната среда в клетките. Енергийната обмяна се изразява в непрекъснатото изразходване и възстановяване на необходимата за живота на клетките енергия.

Обменните процеси в клетката могат да бъдат представени в следната последователност: поемане на храната от околната среда, смилането на веществата, узвояването им (анаболизъм), разграждането на част от тях (катаболизъм) и приемане на енергията им и отделяне на отпадъчните продукти.

С други думи, всичко опира до ниво клетка. Всичко, което е свързано дори с външна проява, като резултат от една диета дори, се свързва до ниво клетка. Именно заради този факт, съм буквално длъжен да давам разяснения относно най-важните процеси, които протичат в нашите клетки, защото ние, хората сме просто един „клетъчен пъзел“.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

Оставете коментар или задайте въпрос тук:

Архив