Санитарно-хигиенни изисквания за фитнес зали

Санитарно-хигиенни изисквания за фитнес зали

След като стана ясно кога отварят врати фитнесите, следва да ви информирам при каква строга организация ще се приложат всички указания за спазване на противоепидемични меркисъгласно .

Всички посетители на фитнес центровете следва да изпълняват стриктно указанията, с които ще ги запознае персонала на залата, при влизане в спортния център. Същите ще бъдат в следната последователност:

 • при влизане посетителите ще почистват ръцете си с дезинфектант за ръце – гел, осигурен на входните врати;
 • всеки посетител в фитнес залата, е длъжен да следи за разстояние от 1,5 м. между останалите трениращи, съобразявайки, че се допускат по 1 човек на 4 кв. м. площ;
 • груповите тренировъчни занимания се извършват само с предварително записване, тренировките с персонален фитнес треньор се провеждат при спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, без осъществяване на директен физически контакт;
 • посетителите използват само лични хавлиени кърпи;
 • не се допускат в залите за тренировки посетители, които проявяват симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура;
 • не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
 • посетителите следват указанията на служителите;
 • посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
 • посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
 • посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
 • при възможност посетителите плащат безкасово;
 • посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за зала;

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед, с която се допуска практикуването на спорт във фитнес центрове и зали за фитнес от 18.05.2020 г., при спазването на строги противоепидемични мерки, съгласувани с Министъра на здравеопазването.

Указанията, които трябва да се следват са:

1. Собствениците на фитнес центрове и зали за фитнес създават следната организация за спазване на противоепидемичните мерки:

 • поставят на видни места във всички помещения във фитнес центъра/залата за фитнес, на сайта или фейсбук страницата му настоящите указания;
 • създават организация при влизане в клуба посетителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като същите да бъдат осигурени на входните врати;
 • създават организация за осигуряване на безопасно разстояние между посетителите в помещението, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като се допускат по 1 човек на 4 кв. м. площ;
 • в съблекалните да създадат организация да не се позволява използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи броят на посетителите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;
 • груповите тренировъчни занимания се извършват само с предварително записване, така че да не се превиши капацитетът на залата, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората. Допускат се по 1 човек на 4 кв. м. площ и не повече от 10 души общо. Всеки треньор по групови програми следи броя на посетителите в неговата група, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м.;
 • тренировките с персонален фитнес треньор се провеждат при спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, без осъществяване на директен физически контакт;
 • посетителите използват само лични хавлиени кърпи;
 • осигуряват се дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция на уредите;
  и) максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от служители и посетители;
 • служителите на рецепцията се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици;
 • провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от посетителите и как да се справят с тях;
 • по желание от страна на клуба се назначава старши служител, който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията;
 • служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи, продължат да го правят;
 • за служителите, посетителите и доставчиците се изготвя отделен план относно мерките;
 • поставят се на видно място информационни табели, които информират посетителите за задължението да се спазва физическа дистанция и хигиена на ръцете при посещение на спортния обект
 • препоръчва се естествена вентилация на съоръжението.
 • да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на вентилационните и климатичните инсталации;
 • осигуряват на служителите си/персонала работен пакет, включващ ръководство за Ковид 19 с указания; дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обади в случай на спешни случаи.

2. Персоналът на фитнес центрове и зали за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

 • извършват работните си задачи от вкъщи, когато е възможно;
 • поддържат винаги безопасно разстояние от (1,5 м) между колеги и посетители;
 • кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място. Околното пространство веднага се почиства;
 • мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;
 • офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;
 • служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;
 • служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);
 • сужителите трябва да си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.
ИСКАШ ЛИ БЪРЗО ДА ВЛЕЗЕШ ВЪВ ФОРМА?

ИСКАШ ЛИ БЪРЗО ДА ВЛЕЗЕШ ВЪВ ФОРМА?

НЕ СИ ТРЕНИРАЛ 60 ДЕНА? ИЛИ ТИ ОМРЪЗНАХА ЛАСТИЦИТЕ И ШАЛТЕТАТА?
ЗАПОЗНАЙ СЕ С МОИТЕ ТОП СЪВЕТИ, ОЩЕ СЕГА!

3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

 • посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
 • посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
 • посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
 • при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
 • тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
  е) не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
 • посетителите следват указанията на служителите;
 • посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
 • посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
 • посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
 • посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
 • посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
 • при възможност посетителите плащат безкасово;
 • посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.

4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични мерки:

 • в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците спазват разстоянието от 1,5 м.;
 • доставчиците информират предварително служителите на финтес центъра/залата по фитнес 15 минути преди да пристигнат;
 • доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;
 • при възможност, доставката следва да се прави само до входа на съоръжението или извън установеното работно време.

Всички тези изисквания са приложени от фитнес и спортен център FitnessLine, в който самият аз провеждам своите тренировки по темата „Клубно членство“.

Обратно към раздел „Новини“.

Публикувано от
Магистър биолог и специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.Създател на индивидуалните услуги "Клубно членство", с които е помогнал на над 19 000 казуса. Повече за услугите на Белчо Христов, следете тук.

1 коментар

  Този материал е свързан и с други теми в сайта:

  1. Съвети за носене на маска във фитнес залата | Белчо Христов - Фитнес | Диета | Добавки юни 25, 2020 (17:55)

   […] Тъй като светът започва да се измъква от карантинните изисквания, все повече фитнес зали отварят вратите си, затова много собственици на фитнес зали и трениращи вече искат и се връщат към рутинната си работа. Разбира се, при определени санитарно-хигиенни условия! […]

  Оставете коментар или задайте въпрос тук:

  Архив