fbpx

Дишане. Вентилация на кислорода.

Дишане. Вентилация на кислорода.
Бeлият дрoб и неговите дялове, както и носът, трахеята – всичко това е част от дихателната система на човека. Мускулите, които участват в дишането са две групи: инспираторни – инспираторни мускули са: diaphragma, mm. intercostales externi, mm. sternocleidomastomastoidei, mm. scalene, mm. serrati posteriores superiors, mm. pectorales, mm. latissimi dorsi. експираторни – експираторни мускули са: mm.… Read More
Публикувано от
Специалист по клетъчно хранене, интеграция на фитнес упражнения и тренировки, в ежедневието на обикновения любител спортист, професионалния атлет, както и експерт при храненето, суплемнтирането и спорта при проблемни състояния и заболявания.

Архив