Подправки

Категория

Червен лют пипер | Cayenne pepper

Употребата на червен лют пипер води до освежаване и подсилване на организма. Това е изцяло естествена подкрепа за здравето на сърцето, повишава централната и периферна циркулация. Увеличава притока на кръв, намалява стомашните спазми, стимулира отделянето на киселиннозащитна слуз (мукус).