септември 2009 // Архив

Date based archive
17 сеп.

Дихателна система, бял дроб, кислород, газообмен

Клетките на човешкия организъм се снабдяват с енергия от разграждането на органичните вещества (въглехидрати, мазнини и белтъци). За тези химични реакции е необходим кислород (О2), а като краен продукт от тях се получава въглероден диоксид (СО2) и вода.

Клетките си набавят О2 от кръвта и пак в кръвта отделят СО2 и водата. От своя страна кръвта се насища с О2 и се освобождава от СО2 при преминаването си през белите дробове. Този процес на усвояване от клетките на организма на О2 от въздуха, както и отделянето във външната среда на образувания СО2 се нарича дишане.

Дишането протича в няколко етапа с участието на кръвта, сърдечно-съдовата и дихателната система. Дихателната система осъществява обмяната на О2 и СО2 между външната среда и организма.

Архив