февруари 2017 // Архив

Date based archive
23 фев.

Ползите от билката Гръмотрън са за безплодие, отслабване, високо кръвно, шипове, простата, диабет. Гръмотрън има доказани лечебни свойства и е описвана много пъти в книгите с народни рецепти.

На територията на България (страната ни се слави с лечебните свойства на почти всички билки) най-разпространени са видовете Кози, Измамлив и Наведен гръмотрън с научни наименования Ononis hircina, Ononis decipiens и Ononis reclinata.

От ткъде идва името „гръмотрън“? Наименованието на рода Ononis е с произход от гръцки език на две думи: onos което означава „магаре“ е едната дума и другата onimeni – „полезен“, което се приравнява на ”полезно магаре”. Всички магарета са полезни и тези на 2 крака също, за да работят без пари на богатите. Билката е известна и с народното име магарешки трън, а и волска спирка заради шиловидните си бодли.


Гръмотрънът е любима храна за магаретата, откъдето идва и името й. Съществува едно поверие дори, че това е растението, от което е сплетен тръненият венец за разпятието Христово. Лечебните му свойства са били известни още през 1 в. сл. Хр., за което пише гръцкият учен Диоскорид, че е полезен за намаляване на песъчинките в бъбреците и за язви. След това започват хората още повече да изследват ползите от билката и тя се оказва не една, дори не две. А повече!

Най-силно и осезаемо е диуретичното действие на гръмотръна. Билката е също така особено подходяща със своят изчистващ (отслабващ) ефект след продължителна протеинова диета. Отделно, гръмотрън се предписва при задържане на течности свързани със сърдечна недостатъчност, бъбречни заболявания, проблеми с простатата, отоци от всякакъв произход, затлъстяване и за пречистване на организма от шлаки и неусовени вещества.

Научно доказано е, че тинктурата от гръмотрън има съдоукрепващо действие, защото намалява чупливостта на кръвоносните съдове и капиляри. Подобно на лилавата царевица. Успешно се прилага и като кръвоспиращо средство при разширени вени и хемороиди. Билката гръмотрън има много добър ефект по отношение на разграждането и изхвърлянето на камъните от бъбреците и жлъчката. Доказано намалява артериалното кръвно налягане. В народната медицина билката се препоръчва още за лечение на кръв в урината, ревматизъм, безплодие, шипове, подагра и много други болести.

За лечение предимно се използват най-вече корените на гръмотрън. Но, в много рецепти са включени също листата и цветовете на билката. Билката или по-точно корените от гръмотрън се събират или преди цъфтенето (през месеците април и май) или след цъфтенето (през месеците август – октомври). Измиват се със студена вода, изсушават се на тавански помещения или в сушилни при 45 – 50 градуса и може да се съхраняват в продължение на две години на сухо и разбира се на проветриво място при влажност не повече от 12%. От скоро, билката гръмотрън се прилага и в програми срещу безплодието.

Обратно към раздел „Добавки“.

08 фев.

belchohristovcom_299.jpg

Костният мозък е основен хемопоетичен орган (синтезиращ орган на кръвта). Той произвежда всички кръвни клеткиеритроцити, гранулоцити, моноцити, тромбоцити и лимфоцити. Количеството му при израснал и зрял индивид е около 2600 грама. Разделя се на червен и жълт. При раждането той е само червен. По време на израстването на индивида част от него претърпява мастна дегенерация и се трансформира в жълт. При израстнали индивиди червеният костен мозък се намира в спонгиозата на плоските кости – гръдна кост, ребра, черепни кости, прешлени и в епифизите на някои дълги кости. Жълтият костен мозък се разполага в каналите на дългите кости. Червеният костен мозък е активен хемопоетичен орган, а жълтият костен мозък е неактивен, но в условията на усилена хемопоеза (например след големи кръвозагуби) може да се активира и трансформира в червен костен мозък.

Червеният костен мозък се изгражда от съединителнотъканна строма и кръвни клетки в различни етапи на развитие. Стромата представлява мрежа от съединителнотъканни влакна и клетки, например ретикуларни клетки, които имат фагоцитарна способност. Съдържа още: много макрофаги – те произлизат от моноцитите и имат фагоцитарна функция. Срещат се мастни клетки (липоцити) и остеобласти. В стромата се разполагат и кръвните клетки. Червеният костен мозък съдържа мрежа от кръвоносни съдове и венозни синусоиди. При входа и изхода на венозните синусоиди има сфинктери, които регулират тяхното кръвонапълване. Стените на синусоидите са изградени от прекъснат ендотел, който има отвори. През тях кръвните клетки преминават в кръвта.

В костния мозък се намират кръвни клетки в различен етап на развитие. Установено е, че всички типове кръвни клетки произхождат от една обща (тотипотентна) стволова клетка. Тя е с по-малки размери от останалите клетки. Стволовите клетки съществуват през целия живот на индивида. Те се делят и броят им е приблизително еднакъв. От общата (тотипотентна) стволова клетка водят началото си две частично детерминирани (плурипотентни) стволови клетки:

    • миелоидна – представлява зародишна клетка на еритроцитния, гранулоцитния, моноцитния и мегакариоцитния ред
    • лимфоидна – тя се диференцира в лимфоцитни и плазматични клетки

Образуване на еритроцитите

От миелоидната стволова клетка се образува първата специфична за еритропоезата унипотентна клетка, която е чувствителна към еритропоетин и се нарича еритропоетинчувствителна клетка (ЕЧК). Тази клетка се диференцира в проеритробласт. Той претърпява по-нататъшно узряване и диференциране като преминава през стадиите на базофилен, полихроматофилен и оксифилен еритробласт и се превръща в безядрен ретикулоцит. Ретикулоцитът навлиза в синусоидите и попада в периферната кръв, където доузрява и се превръща в еритроцит. Зрелият еритроцит е с диаметър около 7 мм, с форма на двойновдлъбнат диск и е доста гъвкав. Със стареенето еритроцитите стават по-плътни и ригидни. Захващат се от фагоцитиращите макрофаги в ММС на слезката и се разрушават. Средната продължителност на живот на еритроцитите е 120 дни. От един проеритробласт чрез делене и диференциация се получават 8-16 еритроцита. Не всички проеритробласти достигат до стадий на ретикулоцит. Една част от тях (10-15%) умират преди да се обезядрят.

Образуване на гранулоцитите

От миелоидната стволова клетка се образува миелобласт – първата специфична за гранулоцитния ред клетка. Следващите етапи на развитие са: промиелоцит, миелоцит (неутрофилен, еозинофилен и базофилен), метамиелоцит (неутрофилен, еозинофилен и базофилен) и гранулоцит (неутрофилен, еозинофилен и базофилен). Неутрофилните гранулоцити биват пръчкоядрени (с ядро под формата на подкова) и зрели (със сегментирано ядро – сегментоядрени гранулоцити). В пределите на костния мозък зрелите гранулоцити се намират в синусоидите. Времето, за което един миелобласт дава потомство от зрели (сегментоядрени) гранулоцити е около 10 дни. Средната продължителност на живот на гранулоцитите е 5-6 дни.

Образуване на моноцитите

От миелоидната стволова клетка се образува монобласт. Следва процес на делене и диференциация като се преминава през стадий на промоноцит и моноцит. Моноцитите преминават в синусоидите и напускат костния модък. От кръвта те проникват в тъканите и се трансформират в тъканни макрофаги и хистиоцити. Това е основната клетъчна съставка на моноцитно-макрофагеалната система (ММС), която се намира главно в слезката.

Образуване на тромбоцитите

От миелоидната стволова клетка се образува мегакариобласт. Следващите етапи на развитие са: промегакариоцит, мегакариоцит и тромбоцит. Мегакариоцитите са много големи клетки с гигантски ядра. Цитоплазмата им се разделя чрез дълбоки инвагинации. Тромбоцитите представляват фрагменти от цитоплазмата на зрелите мегакариоцити. Всеки тромбоцит притежава собствена мембрана, цитоплазмени органели и специални образувания – алфа-гранули (съдържат доста протеини: фибриноген, растежни фактори, тромбоцитен фактор 4) и плътни телца (съдържат серотонин, калций, АТФ и други). Тромбоцитите са безядрени клетки. Средната продължителност на живот на тромбоцитите е 10-12 дни. Тромбоцитопоезата се стимулира от растежни фактори – тромбопоетин, интерлевкин-3, интерлевкин-11, интерлевкин-6, а се инхибира от тромбоцитен фактор 4.

Образуване на лимфоцитите

От лимфоидната стволова клетка се образуват лимфобласти. Те нямат маркери за Т- и В-клетъчните редици. Следващият стадий на диференциация са пролимфоцитите – те имат особен маркер, наречен общ антиген. Тези клетки чрез последователни деления се диференцират в пре-В-лимфоцити, които в лимфните възли се превръщат в В-лимфоцити. Под влияние на антигенен стимул В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки. Те продуцират антитела. Развитието на Т-лимфоцитите започва в тимуса и завършва в Т-зоната (паракортекс) на лимфните възли. Стромните клетки на костния мозък както и кръвните клетки произвеждат вещества, наречени цитокини. По природа те са гликопротеини и се делят на няколко групи:

  • Интерлевкини – това са 18 регулаторни протеина, които осъществяват взаимодействието между различните кръвни клетки.

Някои от интерлевкините представляват растежни фактори на миелопоезата и се наричат колонистимулиращи фактори. Те биват:

– гранулоцитно-макрофагиален растежен фактор (GM-CSF)

– гранулоцитен растежен фактор (G-CSF)

– моноцитномакрофагиален растежен фактор (MM-CSF)

Еритропоетинът представлява еритробластен растежен фактор, но не е интерлевкин. Произвежда се от бъбреците (90%) и от черния дроб (10%). Колонистимулиращите фактори и еритропоетинът се прилагат за лечение на анемия и гранулоцитопения.

  • Интерферони. Те биват:

– интерферон -алфа – продуцира се от левкоцитите

– интерферон -бета – продуцира се от фибробластите

– интерферон -гама – продуцира се от Т-лимфоцитите

Интерфероните имат антивирусна активност (прилагат се за лечение на вирусните хепатити), антипролиферативна активност (прилагат се за лечение на някои левкемии и на солидни тумори), имуномодулираща активност (активират макрофагите, естествените клетк-убийци, цитотоксичните Т-лимфоцити).

  • Тумор некрозни фактори

Причиняват некроза на туморите и са причина за появата на симптоми като фебрилитет, отслабване на тегло и цитопении. Биват:

– тумор некрозен фактор -алфа – продуцира се от моноцитите и макрофагите

– тумор некрозен фактор -бета – продуцира се от лимфоцитите

Обратно към раздел „Физиология и анатомия“. Обратно към „Начална страница“.

03 фев.

Днес, 03.02.2017 година, след дълга пауза и умишлени, но учтиви откази от моя страна към медии, взех участие в предването „Морски гонг“ по Дарик радио. Водещия, небезизвестния Добри Атанасов, ме покани, за да поговорим по темата за фитнес тренировки и как се прилагат те при различните видове спорт.

Предаването засегна част от темите, по които ще говорим в специална ежемесечна рубрика, но идеяата на моите участия е да покажа на какво съм способен, ако приложа индивидуален подход при различните видове спорт. Кои са те и т.н., моля, проследете официалния линк с моето участие тук. То е около 28 минутно.

Обратно към „Новини“.

Архив